Group Ladies

Faatinoga a le Malo mo Fuafuaga mo le Matua Taualoa (Samoan)

Office for Senior Citizens.

O le Fuafuaga mo le Matua Taualoa ua fa'ailoa ai fa'amoemoega o le Malo mo se si'omaga e mafai ona soifua matutua ai tagata ma le taualoa, ia fa'atauaina tagata matutua, ma ia maua pea o latou avanoa e a'afia ai i mea fai. O le naunauta'iga o lenei Fuafuaga ia mautinoa le lagolagoina e aiaiga a le Malo o lenei faamoemoe.

Ua fa'atutuina e le Fuafuaga mo le Matua Taualoa sini e sefulu mo fa'atinoga a le malo. Ua taula'i sini e sefulu 'ina ia fa'ateleina avanoa i le tele o itu mo tagata matutua. E aofia ai sini mo tupe maua mautu, fesoasoani e faigofie ona maua, atiina'ega o le tagata lava ia ma le 'ave'esea o faiga fa'atapula'a o tausaga.

Ua naunauta'i le Malo e fa'alaua'tele le taua ma le sao o tagata matutua i nu'u ma mafutaga. O tagata matutua o sui taua i nu'u ma mafutaga ma ua i ai le aia tatau e taualoa ai i latou i le pulapula-la-goto o lo latou soifua. Ua i ai o latou tomai, atamai, ma silafia e fai ma sao i o latou si'omaga ma e tusa ai ma maitauga i le fa'ato'ateleina o tagata matutua i le isi ta'i sefulu tausaga, o le a 'avea o se isi alaga'oa mo Niu Sila. O le fa'aaogaina pea o le tagata i le matua o lona soifua e aoga mo ia lava, mo le 'a'ai, fa'apea le atunu'u atoa.

Ua sapaia e le talitonuga o le Matua Taualoa ni mea taua e aofia ai le soifua maloloina, tupe mautu, olaga tuto'atasi, loto fa'amalieina, agaga mo nu'u ma mafutaga, malu puipuia o le tagata, ma le si'omaga fa'ale-tino. O lona uiga o le 'avea ma tagata matua e ao ona va'ai i ai o se taimi lelei. E le na o le olaga o tagata matutua e fia fa'ataua ae fa'apena fo'i ona fa'ataua uiga, manatu ma gaioiga a so'o se tagata aga'i i le olaga matua ma tagata matutua. O le fa'alaua'iteleina o uiga lelei e fa'atatau i le soifua matua, o le ulua'i laasaga lea mo le fa'ataunu'uina o lenei sini. O aiaiga mo le Matua Taualoa e fa'atatau lea i le fa'aleleia atili o le soifuaga o le tagata ma le fa'atupuina o se si'omaga e fia 'auai ai pea i mea fai.

O aiaiga mo le Matua Taualoa ua fausia mo le lagolagoina o tagata, a o fa'asolo 'ina matutua i latou 'ina ia soifua aoga mo le tamao'aiga ma mafutaga ua i ai. E taua i aiaiga a le Malo i le lautele o mata'upu - e aofia ai avanoa faigaluega, soifua maloloina ma le lagolago tau tupe maua - ona alia'e ai fa'atagaga ma fa'amalosiga i tagata matutua ma e matutua i le lumana'i, ia soifua taualoa ma aoga i o latou tausaga matua.

O le faamoemoega o lenei Fuafuaga 'ina ia atiina'e se 'auivi ma fa'atinoga e fa'alaua'itele ma lagolago ai le soifua matua taualoa, i totonu o aiaiga ma atiina'ega o 'au'aunaga i le lautele o matagaluega a le Malo.


O Sini o le Fuafuaga mo le Matua Taualoa

O sini e 10 o le Matua Taualoa na atiina'e e ala i feutaga'iga ma tagata matutua o le atunu'u lautele. Ua atagia ai itu taua na maitauina mo le fa'aleleia o avanoa o le 'auai o tagata matutua i mea fai a nu'u ma mafutaga i ala ua latou filifilia. O sini nei:

  1. Ia mautu tupe maua talafetaui mo tagata matutua.
  2. Ia tutusa, vave ona maua, taugofie ma faigofie ona maua fesoasoani tau le soifua maloloina mo tagata matutua
  3. Ia lelei ma taugofie itu'aiga fale 'ese'ese mo tagata matutua.
  4. Ia taugofie ma faigofie ona maua ala femalagaa'i 'ese'ese mo tagata matutua.
  5. Ia malu puipuia, mautu ma mafai ona soifua matua taualoa i nofoaga ua alaala ai.
  6. Ia maua 'au'aunaga tatau 'ese'ese fa'ale-aganu'u e filifili i ai tagata matutua.
  7. Ia faigofie e tagata matutua i nu'u i tua ona maua fesoasoani.
  8. Ia a'oa'oina manatu o tagata 'uma e le leaga le soifua matua po o tagata matutua.
  9. Ia 'ave'esea le fa'atulagaga o tausaga ae fa'amuamua faiga fesuisuia'i e filifili i ai mo galuega.
  10. Ia fa'ateleina avanoa mo le atiina'ega o le tagata lava ia ma lona 'auai i mea fai a nu'u ma mafutaga.