Darts Team table

Ta Te Kavamani Ka Rave I Te Ta- Angaanga Anga I Te "Au Kimi Ravenga Tau No Te Aronga Pakari" (Cook Island Māori)

Office for Senior Citizens.

Kua akatinamou te Kavamani i tana i orama e tana i anoano no te aronga pakari tei tata aia ki roto i te "Au Kimi Ravenga Tau no te Aronga Pakari" no te aka-papu i te ora-anga meitaki no ratou, e kia vai katoa te vaerua aka-ngateitei ia ratou ki roto i te ngakau o te iti-tangata, ma te titau katoa ia atu to ratou kite e te marama i te au atianga ravarai, na roto i to ratou piri atu anga ki te au kimi-anga ravenga e manganui, no te iti-tangata. Ko te akakoro-anga i atu ia'i te "Au Kimi Ravenga Tau no te Aronga Pakari" mari ra, no te akapapu e, ka turu te au tuanga tataki-tai o te Kavamani i teia i atu ia e tei orama ia no te aronga pakari.

E tai-ngauru Tumu Manako Maata ta te Kavamani i akanoo ki roto i teia "Au Kimi Ravenga Tau no te Aronga Pakari" kia raveia. Ko te akakoro-anga o teia au tumu manako maata e tai-ngauru, koia oki, ko te akapapu i te turanga o te aronga pakari, kia meitaki e kia matutu i roto i te au tuanga tuketuke o te ora-anga tangata. Ko tetai i teia au tumu manako koia oki, kia kore te aronga pakari e ngata i te pae o te moni; kia rauka viviki te au tu tauturu tuketuke me anoano ake ratou; kia meitaki to ratou turanga e pakari aere atura ratou; ma te kore ratou e akava'ava'a ia, ma te kore e kopae ia.

Kua tinamou te manako o te Kavamani i te turuturu e te akamatutu i te turanga o te aronga pakari kia piri atu ratou ki roto i te au tuanga tuketuke o te ora-anga o te iti-tangata. E puapinga te ka rauka mai mei roto mai i te aronga pakari i te tauturu i te ora-anga o tetai ua atu iti-tangata, e kia maara katoa i te katoatoa e, e tika-anga tangata to ratou kia akangateitei ia ratou. E pupu tangata karape te aronga pakari e te kite i te au ravenga tuketuke te ka riro ei tauturu i te iti-tangata, e i te mea katoa e, ka maata atu te numero o te aronga pakari a teia au ngauru mataiti ki mua, ka riro teia maata o te numero o te aronga pakari ei tauturu ia Niu Tireni i te mea e, e pupu tangata karape e te kite teia. Ko te putuputu i reira i te aronga pakari i te piri atu ki roto i te au tuanga tuketuke o te ora-anga o te iti-tangata, ko te maata atu ia i te meitaki i te toto'a anga ki te katoatoa i roto i te au oire e pini ua ake te basileia katoatoa.

E maata te au anoano i roto i te akanoonoo-anga o te 'Au Kimi Ravenga Tau no te Aronga Pakari', koia oki, no te ora-anga kopapa o te tangata, no te turanga moni tinamou, kia kore e irinaki ua ki te tauturu a tetai ke, no te kimi ravenga kia rauka tei umuumu ia e te reira tangata, no te manako e te au peu a te iti-tangata, no te ora-anga au e te tamanamanata-kore ia, e pera katoa no to ratou oire, ngai noo-anga, te au tuanga tauturu i te akameitaki atu i te turanga o to ratou oire, e te vai atura. Ko te aite-anga i reira, kia akapuapinga ia te kite e te marama o te aronga pakari tei rauka ia ratou i roto i to ratou ora-anga. Kare ra e ko te kite ua o te aronga pakari kia ariki ia te ka anoano ia, mari katoa, kia akara matatio te katoatoa i to ratou manako e to ratou tu ma ta ratou peu ki te aronga pakari, kia rauka na mua i te katoatoa i te ariki i te manako e, e puapinga tei roto i te aronga pakari, e rauka'i i te iti-tangata i te akara mamao ki mua i te tumu manako no te ora-anga meitaki no te katoatoa. Ko te kaveinga tei akanoo ia no te aronga pakari i roto i te "Au Kimi Ravenga Tau no te Aronga Pakari", ka riro te reira i te akapapu i to ratou turanga kia matutu ua atu rai na roto i to ratou piri atu anga ki te au kimi-anga ravenga no te basileia

Ko te au kaveinga tau no te aronga pakari, koia oki, ko te au kaveinga te ka turuturu ia ratou e pakari atura, kia rauka ia ratou te ora-anga mataora, matutu, e te meitaki i rotopu i to ratou iti-tangata. E mea puapinga i te au kaveinga ta te Kavamani i atu no te au tuanga tuketuke i roto i te ora-anga o te iti-tangata - mei te tuanga o te angaanga moni, te ora-anga kopapa tangata, te ngutuare o te tangata e te tauturu a te Kavamani i te pae o te moni - ei au kaveinga tauturu e te utuutu i te aronga pakari o teia ra e pera katoa te aronga pakari o apopo, kia rauka ia ratou te ora-anga mataora ma te kite katoa e, ka meitaki to ratou ora-anga e tae ua atu ki to ratou openga.

Ko te akakoro-anga o te "Au Kimi Ravenga Tau no te Aronga Pakari" mari ra, ko te akapapu i tetai rave-anga angaanga kia rave te au Pia angaanga katoatoa o te Kavamani e rauka'i i te irinaki e, ka vai matutu e te mataora te ora-anga o te aronga pakari no te mea, ka turu te katoatoa i te reira.


Te Au Tumu Manako Puapinga o te "Au Kimi Ravenga Tau no te Aronga Pakari"

Kua rauka mai teia au Tumu Manako Puapinga e 10 na roto i te tiki-anga ia te manako o te aronga pakari e pini ua ake te basileia. Te akaari mai nei teia au Tumu Manako Puapinga i te anoano o te aronga pakari i manako ei ratou e, na teia au kimi ravenga e tauturu i te akamatutu atu i to ratou ora-anga i teia ra e te au ra ki mua. Ko teia to ratou au Tumu Manako Puapinga:

  1. I tetai turanga tinamou e te rava o te moni na te aronga pakari.
  2. I tetai au akanoonoo-anga e te au akateretere-anga tau no te ora-anga kopapa o te aronga pakari te ka rauka ngoie i te kapiki e te viviki mai me anoano ia ake, e te mama i te tutaki.
  3. I tetai akanoonoo-anga ngata-kore no te kimi are te ka tau no te aronga pakari, ma te mama i te oko e te mama katoa i te akono.
  4. I tetai akanoonoo-anga mama i te tutaki e te rauka ngoie i te kapiki e te aru katoa, me anoano ake tetai o te aronga pakari i tetai apinga akaoro ei apai iaia.
  5. I te ora-anga ka mataora te aronga pakari i te mea e, kare ratou e tamanamanata ia e kare katoa ratou e matakutaku ua atu e, kua pakari e te pakari kino atura ratou.
  6. I te au tauturu tuketuke i akanoonoo-ia, ei au akanoonoo-anga e te akateretere-anga kua matau te aronga pakari i te rave e te aru, e rauka'i ia ratou i te iki e, ka akapeea ratou i te rave-anga.
  7. I te ora-anga o te aronga pakari e noo ra ki vao mai i te au oire mamaata, auraka ratou kia ngata i te kapiki tauturu.
  8. I te manako ariki rekareka o te katoatoa i te aronga pakari.
  9. I te takore i te manako kopae e te akava'ava'a i te aronga pakari, ma te akamaroiroi i te manako turuturu ia ratou kia o ki roto i te au angaanga kimi puapinga tuketuke.
  10. I te aka-maata atu i te au ravenga puapinga no to ratou ora-anga tataki-tai kia matutu, e no ratou katoa i te piri atu ki roto i te au akakoro-anga tuketuke o te iti tangata.